runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Västmanland


Vs 9 Saltängsbron 

Runstenen vid Saltängsbron
Den här runstenen står vid den gamla landsvägen mellan Köping och Västerås. Idag är omgivningarna ett skräpigt industriområde i Västerås utkant, men en antydan till den bro som omnämns på stenen finns dock kvar i form av en vägtrumma. Detta är en så kallad parsten, men Vs10 på andra sidan vägen saknar runinskrift.

Som synes är stenen ganska skadad, och har därtill legat omkullvält och tudelad i omgångar. Ristningsytan är ganska välbevarad ändå, och slingorna är tydliga, även om färgen helt har försvunnit på den nedre delen när detta skrivs (apr-04). På stenens mitt finns ett stavkors och längst ner finner man ett iriskt koppel som håller ihop ett drakhuvud och en svans.

På 1870-talet fanns det en och annan som ville datera dessa stenar till 1283. Anledningen var att en biskop Karl i Västerås låtit bygga ut fyra landsvägar till stiftsstaden, och man menade att dessa stenar restes som ett minne av det. Med all säkerhet är bron som omnämns snarare anlagd vid mitten av 1000-talet.

x kisl x lit x kera x buru x eftR x osl x sun x sin
x han ua(rþ) x tyþr x a eklati x
kuþ ialbi x has x ont auk x selu

"Gisl lät göra bron till minne av Ösel, sin son. Han blev död i England. Gud hjälpe hans ande och själ."

Namnet Gisl förekommer bara på den här stenen i Västmanland, men det är ett desto vanligare namn i Uppland. Under medeltiden blir det sedan det vanliga Gisli eller Gisle. Ordet 'buru' (bro) har en så kallad inskottsvokal mellan b och r. Det var ganska vanligt, och förekommer även i ord som 'borodur' (broder).
Parstenen på andra sidan vägen
Tvärs över vägen står denna bildsten och tillsammans bildar de ett kummel!