runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Västmanland


Vs 18 Berga, Skultuna bruk 

Den till vänster
Det här är en av två stenar som finns uppställda i den engelska parken vid Skultuna bruk. Den andra är Vs19, och den står alldeles intill som man kan se på bilden nedan.

Enligt uppgift ska den här stenen ha varit en del av ett källargolv, och det var några "dahlkarlar" som hittade den år 1816 när de reparerade huset den fanns i. När Dybeck passerade orten på sin resa 1860 kunde han konstatera att stenen stod upprest vid vägkanten och nyttjades som en milstolpe. Efter diverse turer och omild behandling restes de båda stenarna på den nuvarande platsen i början på 1920-talet.


Stenarna vid Skultuna bruk
De båda runstenarna i parken


England i närbild
En närbild på stenens mittparti syns här ovan, liksom runföljden med England (eklans).

khunaltr · liet resa · sthin · þinsa · iftir · kerfast · sun sen · trekuþan
· auk · uas farin · til eklans · hiolbi · ku
þ · salu · hans

"Gunnald lät resa denna sten efter Gerfast, sin son, en god ung man, och han hade farit till England. Hjälpe Gud hans själ!"

Inskriften saknar ordskillnadstecken här och där, och ordet trekuþan är till och med ihopskrivet (dræng goðan). Detta är således ytterligare ett exempel på att ordet dräng under vikingatiden var beteckningen på en ung man, krigare eller deltagare i vikingafärder, och alltså en benämning med högre status då än idag.

Det finns ett mycket ovanligt mansnamn på dessa två stenar, Gunnald (eller Gunvald), och faktum är att det endast är här som namnet finns belagt i de svenska runinskrifterna! Att det är samme man är det väl ingen tvekan om.

Den döde har varit en englandsfarare och har med största säkerhet mött döden i England. Gerfasts styvbror, som omnämns på Vs19, har däremot farit österut tillsammans med Ingvar ...