runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Västmanland


Vs 22 Ulvsta
(nu vid Svanå bruk)


Runstenen
Den här runstenen står idag på en gräsplan vid Svanå bruksgård, men från början stod den rest vid Ulvsta en bit österut. I början av förra seklet diskuterade man möjligheten att flytta tillbaka stenen till sin ursprungsplats, men det blev aldrig av. Istället flyttade man stenen en smula närmare själva mangårdsbyggnaden på Svanå.

Stenen ger ett ganska pluttigt intryck, och det beror på att detta bara är den översta delen av en runsten som varit betydligt större och ståtligare! Nederdelen har aldrig återfunnits. Ornamentiken och runornas form tyder på att det är samme ristare som i Romfartuna kyrka, Litli. Speciellt det klöverbladslika korset är karakteristiskt för den gode Litli. Lägg även märke till den något udda binderunan överst på stenen, som man förklarar med att s-runan troligen blev felhuggen, och istället för att äventyra hela inskriften gjorde Litli en ovanlig kombination tillsammans med i-runan.

Givetvis är det omöjligt att rekonstruera hela inskriften, eftersom en så stor del gått förlorad, men tack vare att det sista ordet (trka) finns kvar på rundjurets ben, kan man ändå ana sig till ungefär vad det stått: Han blev död på utfärd på Runö(?) ... var den bästa av raska unga män. En inte alldeles otrolig slutkläm, men om runo ska beteckna Runö i Rigabukten eller någon annan plats, ja därom tvista de lärde!

Runfast är ett ganska ovanligt namn, men det förekommer i alla fall på två uppländska runinskrifter förutom här.

Tack till Alf Johansson i Skultuna för bilden! Jag lånar den så länge ...


+ ytR : runfast · bruþur + sin : hn : toþr : i : faru + runo : ...trka


"...efter Runfast, sin broder. Han blev död på utfärd ... unga män (?)."


Ulvsta ligger i Haraker socken, vilket är ett riktigt gammalt namn - äldsta skriftliga belägget är från 1288, men vikingatid är nog troligt. Förleden 'har' betyder stenig mark eller stenröse, medan efterleden är åker. Det finns inget som tyder på att det varit någon by eller gård med namnet, så kyrkplatsen har kanske varit en vikingatida blotplats - spännande!
Rune Myra?