runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Västmanland


Vs 2 Stora Rytterne kyrkoruin 

Bildstenen
Detta är en så kallad parsten med Vs 1, som står alldeles intill på den gamla kyrkogården vid Stora Rytterne kyrkoruin. Stenen påträffades vid utgrävningarna av ruinen 1938, och den låg då under en pelare i koret. Sprucken och skadad, men man ser ändå mycket av det ursprungliga.

Stenen saknar runor, och har heller aldrig haft några, ty detta är en ren bildsten. Eftersom Vs 1 saknar kors är det extra tydligt att just dessa två hör ihop.

Korset är ganska originellt i sitt utförande, med flätade armar och små flikar instuckna i ändarna. Det gör att det nästan ser ut som ett läderarbete eller silversmide eller så. Tycker i alla fall jag!
Det finns två kyrkoruiner i den här socknen, nämligen Lilla Rytterne och denna - Stora Rytterne. År 1815 fick de båda socknarna tillstånd att bygga en gemensam större kyrka, vilket så småningom skedde. Den nya kyrkan ligger ungefär mitt emellan de båda ruinerna och heter bara Rytterne kyrka. Anledningen var inte enbart att slå samman den två mindre socknarna, ty murarna på den här kyrkan hotade att falla ihop. En restauration var av nöden, och då kunde man ju lika gärna bygga nytt. Den sista gudstjänsten hölls här 31 maj 1818, men kyrkogården var i bruk åtminstone fram till 1860-talet.

Man lär hålla utomhusgudstjänster här om somrarna, men jag är osäker på om det verkligen är här eller vid Lilla Rytterne kyrkoruin.
Ruinen
<>