runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Västmanland


Vs 10 Saltängsbron, Västerås 

Bildstenen
Det här är blott en bildsten och saknar således inskrift. Det är en parsten med Vs9 på andra sidan vägen, och de har tillsammans markerat var "bron" börjar. En bro var inte nödvändigtvis en sådan bro som vi menar med ordet idag, utan det kunde lika gärna vara risknippen eller stockar eller jord och stenar som var utlagda över eller i ett vattendrag - allt för att de vägfarande skulle komma över torrskodda.

Enligt en lokal sägen har stenarna varit
"begrafningz-platser för biskopar eller des graffsteenar"

En annan historia berättar om en jätte som är begraven just här, och hans kropp sträcker sig under vägen från den ena stenen till den andra!
Själva ristningen består av ett skickligt ristat fyrfotadjur med böljande nacktofs och slingrande svans. Mandelformen på djurets öga antyder att ristningen är från mitten av 1000-talet, men även den uppländska stilen (eg Urnes-stil) tyder på detta. Ristaren har hur som helst förmodligen varit en välrenommerad och kunnig hantverkare och konstnär. Vacker sten och vacker ristning!
Tillsammans med Vs9 tvärs över vägen bildar de två stenarna ett kummel!
Vs 9
<>