runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Västmanland


Löa 

Löas runsten
Även Löa bygdegård kan skryta med att ha en egen runsten sedan jag var där 2009 på Löa-dagen. Tanken var att jag skulle hinna hugga och måla en runsten under bara en dag, så storleken blev kanske aningen blygsam, och inskriften likaså.

Som man kan se på bilderna är stenen bara ifylld med röda konturer, men jag funderar på att åka upp till Löa någon gång och måla slingorna ordentligt.

Stenen är någon form av sprängsten och ganska grovt tillhuggen, vilket gör att den inte är så lämplig att hugga i. Stora flagor lossnade vid huggningen, men det fanns ändå tillräckligt med hård sten under ytan för att det skulle gå vägen.

Notera att knorren på den stora ormen slingrar sig över på ena sidan av stenen - kul detalj! Annars får man väl säga att ornamentiken är av det enklare slaget och inte särskilt konstnärligt. Men runornas kraft finns nu inhuggna i stenen, och det är inte illa minsann.

Vill du titta på stenen med egna ögon är det bara att åka Riksväg 50 norrut förbi Lindesberg och Guldsmedshyttan tills man kommer till avfarten för Löa. Givetvis kan man även komma norrifrån, och då är det Kopparberg man passerar istället.Närbild på stenens mittparti

stämiärnet lit resa sten MMIX
staf

"Stämjärnet lät resa sten 2009
Staf (ristade)"
Inskriften är verkligen knapphändig. Beställare och resare är en förening i Löa som främjar hantverk, lokal musik och kultur samt bygdens fortlevnad på olika sätt, och deras fyndiga namn är Stämjärnet.

För ä-ljudet har jag använt kortkvistrunan av det nasalerade a-ljudet och för årtalet har jag använt mig av romerska siffror. Det faktum att det över huvud taget finns med ett årtal visar så klart att det rör sig om en sentida runsten, även om det hade stått 1009, eftersom det inte är något som förekommer på de vikingatida inskrifterna.

Uppfarten till den relativt nybyggda bygdegården skulle behöva en parsten på andra sidan vägen. Kanske jag ska fråga om jag får göra till exempel en bildsten som skulle kunna fungera ihop med denna ristning.

Stenen där den står utanför bygdegården i Löa.
Närbild
Löa bygdegård

Närbild på min ristarsignatur "Staf".


Min signatur


Hugg i närbild
Staffan in action

Det kändes i knäna dagen efter, men det beroddde faktiskt mest på att det var en osedvanligt kall sommardag som jag låg hopvikt över stenen.