runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Östkusten
Eksjö
Växjö


Sm 101 Nöbbele, Nävelsjö

Nöbbelestenen
En av Smålands märkligaste runstenar på mer än ett sätt står upprest precis på gränsen mellan tre byar - Rösås, Åhult och Nöbbele.

Sidan på stenen

Som framgår av bilderna är stenen ristad på två sidor, och man ser tydligt hur smal och fyrkantigt formad den här runstenen är. Tittar man noga på bilden här ovan ser man en brottyta mellan þur och sin, och senaste lagningen är från 1938. Länge låg den annars avbruten vid vägkanten, och först 1885 restes den av Algot Friberg, Norra Smålands fornminnesförenings grundare. Inskriften är djupt huggen i den enkla slingan som avslutas med en liten spiral och något som man får förmoda ska föreställa ett processionskors.

: kuntkel : sati : sten : þansi : eftiR : kunar : faþur : sin :
sun : hruþa : halgi : lagþi : han : i : sten : þr : bru
þur : sin : a : haklati : i : baþum

"Gunnkel satte denna sten efter Gunnar, sin fader, Rodes son. Helge lade honom, sin broder, i stenkista i England i Bath."

Namnet Gunnkel finns bara här, medan Gunnar och Helge är betydligt vanligare på runstenar. Rode är ett kvinnonamn som lever än i dag (min faster hette det!), och kommer av ordet rod, 'ära', men här rör det sig troligen om ett manligt kortnamn av ett längre. sten : þr är det runsvenska stæinnþro, vilket kan ses som en variant av vårt ord tråg, alltså en lång träkista med lock. Här rör det sig dock om en kista i sten.

En mycket intressant detalj i den här inskriften är att man inte bara får reda på att Gunnar dog i England, utan mer preciserat - i Bath! Den västra delen av England, där Bath ligger vi floden Avon, styrdes av kung Ethelred, och trakten hemsöktes av härjande vikingar under första delen av 1000-talet. Man kan lätt förmoda att Gunnar dog vid en av dessa plundringsresor, men att han var av tillräckligt betydelsefull släkt som kunde bekosta en stenkistegrav. Och som dessutom reste en runsten hemmavid!

Att Gunnkel bemödat sig med att skriva ut alla inblandade personer i tre släktled, kan också ha att göra med att han ville befästa sin arvsrätt efter den döde fadern. Det är en vanlig anledning att resa en runsten nämligen! Se t.ex. Sm 71 för mer info om detta.
Stenkista
: sten : þr :
: i : baþum

badum