runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Östkusten
Eksjö
Växjö


Sm 78 Uppåkra, Sävsjö

Stenen i skogen
Den här runstenen står idag en bit in i skogen på andra sidan en kohage i närheten av gården Solhem. Det är väldigt sankt på platsen, och så tycks det ha varit i alla tider om man får tro tidigare anteckningar om stenen. År 1690 omnämns den helt kort i Ransakningarna, och då påstås det ligga en jätte begraven under stenen tillsammans med en kopparkista!

Namnet Sibbe, som står på stenen, har man velat koppla samman med den närbelägna gården Sibbarp. Problemet är att gårdsnamnet är medeltida och tidigast omnämnt 1375, men det är givetvis inget som hindrar att både gården och namnet levt vidare på platsen från 1000-talet och framåt.

Sibbarp gavs som en gåva av Sten Stures änka minsann! Hon hette Christina Gyllenstjerna och den som fick gården var hennes nyckelpiga, som dessvärre står namnlös. Christina satt som ägarinna på Eksjö Hofgård, och hela gården flyttades därifrån.

ulafR : sati : stin : þansi : eftiR : siba : sun : sin

"Olov satte denna sten efter Sibbe, sin son."

En typisk "resar-formel" på stenen, dvs "NN reste denna sten efter NN". Både Olov och Sibbe är vanliga vikingatida namn som lever vidare in i medeltiden och faktiskt ända till vår tid. I alla fall när det gäller Olov. Stenen pryds av ett enkelt runband utan ornamentik som ringar in ett lika enkelt kors på stenens mitt.

Det finns två tämligen stora gravfält från järnåldern i närheten, och stenen står på sin ursprungliga plats. En gång i tiden gick här en gammal gångstig mot Vallsjö gamla kyrka, och det finns flera stigar som ledde hit från andra håll i socknen.
Skogsbrynet

Stenen skymtar mellan stammarna i bildens mitt!