runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Östkusten
Eksjö
Växjö


Sm 85 Alseda kyrkogård

Alsedastenen i morgonljuset
Det här är en ganska svårtydd och svårtolkad runsten som står vid muren runt Alseda kyrka. Den omnämns för första gången år 1690 i den rannsakning av socknens fornminnen som gjordes det året, och då var platsen under klockstapeln! Den låg tydligen med ristningsytan uppåt, så år av fottramp har förstås slitit ned ytan, men stensorten är som tur är av det hårdare slaget. Det sades i början av 1800-talet att stenen murades in i kyrkans nya torn, men vid en gravöppning i slutet av samma århundrade återfann man stenen oskadd. Den bortslagna sidan förstördes däremot när man spettade loss den vi det tillfället!

Ornamentiken i form av en enkel slingrande orm sedd uppifrån är ovanlig för hela Småland, men det kan tyda på att ristningen är en av de äldsta i trakten, eftersom stilen är ett ålderdomligt drag som är desto vanligare i till exempel Sörmland.

Varför bröderna inte nämns vid namn vet man inte, men det kan röra sig om halvbröder eller liknande som på detta sätt vill hävda sin arvsrätt eller sitt släktskap med den döde. Att det har varit en betydelsefull man från trakten visar det faktum att fadern Torsten nämns.

· ku-m-R auk þiR · bruþr · ristu : s ... (nsi · ef)tiR ·
(ma)Rtin : sin : faþur : sun hurstins


"ku-m-R och hans bröder reste denna sten efter Martin(?), sin fader, Torstens (?) son."

Inskriftens början är svår att tyda, liksom namnet på den som äras med denna runsten. Innan stenen skadades i kanten ritades den av i Bautil, och tack vare det vet man vad det har stått där. Viss osäkerhet råder dock kring namnet Martin, dels för att det är svårt att avgöra vad det står, dels för att det i så fall är det enda rent kristna namnet i hela Jönköpings län! Att det sista namnet har varit Torsten, men felristats med en h-runa i början, verkar däremot tämligen säkert.
De inledande runorna
De första runorna på stenen är svårlästa
I boken "Om runstenar i Jönköpings län" skriver man om helgonet Martin, som kanske har fått ge namn åt den döde. Kulten av Martin från Tours i Frankrike har tydligen tidigt kommit till Sverige, så omöjligt är det inte på något vis att helgonet vunnit tillbedjare just här. Ansgar hade honom till exempel som förebild i både levnadssätt och som missionär. Dessutom var Martin karolingernas främsta skyddshelgon. Skulle dessa spekulationer stämma kan även det vara ett tecken på att runorna ristades tidigare än många andra runstenar.