runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Östkusten
Eksjö
Växjö


Sm SvS 1973;4 Mellby kyrka

Stenen vid Mellby kyrka
Den här runstenen hittade man vid en restaurering av Mellby kyrka 1968. Den låg med ristningsytan utåt under grunden till sakristian, och man tror att den ursprungligen kan ha stått uppställd vid vägen utanför kyrkan. Ytterligare en runsten ska ha funnits en bit ut i åkern vid kyrkan, men en ilsken bonde lär ha forslat bort den sedan hans grödor blivit nedtrampade av nyfikna åskådare!

Kyrkan

Som man kan se följer runslingan stenens ytterkant och ornamentiken är av det enklare slaget. Rundjuret är delvis bortnött, och man skulle kunna tänka sig ett kors eller så i stenens mitt, men av det syns i så fall inget som helst spår.

Namnen på stenen är väldigt speciella, och mest kittlar kanske Varin, eftersom det är samma namn som man hittar på Rökstenen! Det mycket ovanliga Ödälv finns bara här, och tros vara en sammansättning av öd 'rikedom' samt älf, som ska vara en feminin form av 'alf', alltså sådana där underjordiska oknytt som finns i de gamla nordiska sagorna. Även Tryggulf är känt enbart härifrån, medan Germund är desto vanligare.


En närbild på några av runorna (Foto: Christer Svahn)

x ke-muntr x let kiara x kiara x kum- : þeta : eftiR x auþelfi x auk x uarin x ui-iutr x iftiR x trykulf x faþur sin x kuþ hialbi x ont x þeiRa


"Germund lät göra detta minnesmärke efter Ödälv och Varin, Vinjut efter Tryggulf, sin fader. Gud hjälpe deras ande!"
Namnen indikerar även att det troligen rör sig om samma personer som återfinns på Sm 143 en bit härifrån. Släktskapet är väl inte helt tydligt, men troligen var Ödälv hustru till Germund och Varin var deras son. Germunds brorson Vinjut fick också vara med på ett hörn när han hedrar minnet av sin fader Tryggulf, alltså Germunds bror.
Närbild