runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Östkusten
Eksjö
Växjö


Sm 89 Repperda skattegård

Runstenen
Den här toppiga runstenen står uppställd alldeles i vägkanten mellan Målilla och Vetlanda vid en plats med det märkliga namnet Repperda. Ett ganska stort gravfält sträcker ut på åsen som skymtar i bildens bakgrund, och man förmodar att stenen stått invid en väg som slingrat fram på samma ställe som dagens landsväg. Stenen står sålunda rest på den ursprungliga platsen.

Runstenen är omnämnd redan i Ransakningarna, men det är först under senare delen av 1700-talet som den beskrivs lite utförligare. Man har dock haft problem med läsningen på grund av för mycket täckande mossa och skrovligheter i ytan:

Widh Byen Repperda, som förmenes skulle
fordom werit een lijten Stadh ståår een högh
uprest Runsteen ofwan till spetzigh, ståendes
der på, så wijda meeningen uthsökias kunnat,
desse ordh: Thoor Torrgott reser Steen åth
Kebbo Bruder sinom.


Ett för Norden typiskt flätat ringkors pryder stenens mitt, och själva runbandet knyts enkelt men elegant ihop i toppen. En del uttydare har velat se ett sin efter bruþur, men det är nog snarare ett önsketänkande än med sanningen överensstämmande.

Repperda tror man är ett namn som innehåller det vanliga -ryd (röjning för odling) i efterledet, men att namnet har ändrats under årens lopp.

Bara gravfältet är värt ett besök för den som har intresset. Man har räknat till 13 högar, 45 rösen och 80 olika typer av stensättningar. Hela dalen längs Emån är full av fornlämningar som den här!

: bui : sati : stin : þana : eftiR : þurkut : bruþur :

"Boe satte denna sten efter Torgöt, (sin) broder."

Boe motsvaras idag av namnet Bo, och förleden Tor- var mycket vanlig på vikingatiden. Det är förstås asaguden Tors kraft man vill åt när man namnger raska pojkar med det namnet i någon form. Idag är väl Torbjörn och Torsten de vanligaste ännu levande namnen.


En ängsklocka från gravfältet intill
Ängsklocka