runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Frövis sten 

Frövis runsten
När intresseföreningen Positiva Frövi skulle fylla 20 år ville de resa någon form av minnesmärke. Det skulle påminna alla om de ideella insatser som många i den lilla orten i Bergslagen bidragit med genom åren för att göra samhället till en aningen bättre plats att bo på. Av en slump fick jag frågan om det inte vore trevligt att resa en runsten till denna begivenhet. Själklart svarade jag ja, och självklart var mina 50-talet arbetstimmar helt ideella. Jag fick dock betalt för tre nya mejslar och färgen till ormslingorna, vilket är vackert nog. Dessutom ordnades allt annat, såsom transport av stenen, resning och invigning under högtidliga former med landshövdingen, lokalpressen, radio och tv på plats. Radioinslaget finns här för den som vill lyssna (rulla neråt på SR:s sida tills det kommer en bild på stenen - klicka på knappen). För artikeln i Länsposten, klicka här. För texten som kunde läsas i Nerikes Allehanda, se här.

Stenen då? Ja, den påminner till formen och i viss mån även slingorna om den småländska runstenen i Nöbbele, Sm 101. Faktum är att den här nyresta stenen från början var en grindstolpe som har legat intill banvallen här i Frövi. Jag har däremot vänt den upp och ner - överdelen på runstenen var från början alltså fotändan på grindstolpen.

En annan tanke med stenen från föreningens sida var att skolbarn skulle kunna komma och titta och försöka läsa vad det står i samband med något skolarbete om vikingatiden.

Den röda slingans inskrift är skriven med versmåttet fonyrðislag, och andemeningen i texten är att alla som bor i Frövi och verkar för att orten ska må bra hyllas. Mitt på stenen finns min ristarsignatur staf : risti, som vanligt kanske man får tillägga nu när det har blivit några stenar från min egen mejsel.

positiua : froui : lit : raisa : stin : þina
: at
: froui x MMXI
hir· skulu
· þyguar· þrutiR· bygia·
uk
· of· alþraga· ynþis· niuta x
staf : risti

"Positiva Frövi lät resa denna sten
åt Frövi 2011.
Här skall redliga människor leva
och i alla sina dagar njuta sin lycka.
Staff ristade."
Man kan alltid diskutera om man ska skriva med runor fast med modern svenska eller om man alltid ska skriva på samma sätt som vikingatidens människor gjorde. Jag tycker vare sig det ena eller det andra, utan det måste vara beställaren som får avgöra det. Här ville Positiva Frövi ha en inskrift som den skulle ha kunnat se ut om den var från 1000-talet, så därför gjorde jag på det viset. Däremot finns ett årtal med, liksom föreningsnamnet, så det är väl ingen som kommer att tro annat än att detta är ett sentida runmonument. Därtill har jag blandat lite olika former av runor och låtit vissa ljud få en runa som kanske inte riktigt är den rätta (t.ex. i Frövi) om det hade skrivits av en runmästare från rätt tidevarv. Men kul är det!
Den nedre ormens huvud
Den övre slingan
Jag är fortfarande novis på området, men jag lär mig huggtekniken alltmer. Formspråket är ännu lite trevande, och det är frestande att helt kopiera någon av de stora runmästarnas verk, men jag försöker ändå hitta något som till viss del kan vara en egen stil. Givetvis med starka influenser, men ändock. Just den här stenen var ganska olämplig att hugga i, då den var tämligen sprickig i ytan och av lite sämre kvalitet. Detta gäller särskilt den övre delen, som alltså har stått nerstoppad i jorden när den var en grindstolpe.

Nu får vi hoppas att denna runsten får stå kvar som ett minnesmärke även om tusen år, precis som de riktiga runstenarna, för vem vet vad som finns kvar av oss och vår tid om tusen år? Kanske blott en runsten i Frövi...
Stenens plats
Drakklon

Stenen står nu upprest intill äldreboendet Tallen mitt i Frövi. Som synes är den placerad framför prunkande blomrabatter. och smälter ganska väl in i omgivningen.