runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 102 Vävle

En av Vävlestenarna
Stenen stod tidigare en bit ut i "Öfre Wäflebyn i giärdet" enligt Peringskiöld. På 1800-talet sägs den stå inom en stenkrets ute på åkern, men 1845 tog man bort stenkretsen därför att den ansågs hindra jordbruket. Stenarna, inklusive runstenen, hamnade i grunden till en stor nybyggd loge, men en man vid namn Österberg såg till att stenen togs fram och restes på sin nuvarande plats. Det är faktiskt en oval gravhög som idag kallas Grottkullen alldeles intill Vävle gård. Stenen står precis invid vägkanten på vägen mellan Kjula och Björsund, och den syns på långt håll.

Som man kan se på bilden är stenen full av glimmer, vilket gör den randig på tvären. Runslingan måste vara ganska nymålad, för den är mycket tydlig och lättläst, men å andra sidan står stenen på en för runstenar utmärkt öppen och solbelyst plats.

Av någon anledning lyckas jag allt som oftast ta bilder på runstenarna i motljus - jag vet inte om det är någon tanke bakom att de syns bäst i kvällssolens sken ...

omuþa ·  lit ·  raisa ·  stain ·  þinsa ·
eftir ·  kuna ·  sun ·  sin·
kuþ·  ialbi ons ·  salu

"Amoda lät resa denna sten efter Gunne, sin son.
Gud hjälpe hans själ!"

Den första runan kan mycket väl vara ett o om man tittar lite noggrannare, särskilt som ordet ons har samma form på o-runan. I litteraturen står det a, men med en notering om att namnet borde stavas med o. Själva namnet på den döde, kuna, står på stenens högra kant och är tämligen skadat. Dessutom verkar det som om det har funnits ytterligare en runa efter a-runan, men som nu är helt borta. Därför kan det lika gärna ha stått kunar, alltså Gunnar. Det tycker i alla fall jag verkar troligare!
Lite närmare ...

En närmare titt på rundjuret i stenens nederkant