runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 362 Tumbo kyrka 

Runstenen
Den här stenen hittades av en slump 1930 medan man höll på med att ta fram Sö 82 ur golvet mellan kyrkan och vapenhuset. Under murbruk och kalkstensplattor hittade man delar av det ursprungliga golvet, och denna sten var således en av andra stora golvstenar. Lyckligtvis var den runristade sidan vänd nedåt, för baksidan är märkbart nedsliten av åratals fottramp, och hade runsidan utsatts för samma slitage hade den näppeligen kunnat läsas idag.

En tydlig ristning med samma ringkors som flera andra av stenarna runt kyrkan uppvisar. Man kan med andra ord vara ganska säker på att det är samme ristare bakom de flesta av stenarna runt kyrkan. Se även nyfyndet från 1958 för ytterligare information, samt något mer om själva kyrkan. Den Kolben som omnämns här har fått just den ovan nämnda stenen rest över sig, varför det är lätt att anta att den här stenen är något äldre.

+ kulben · auk · iuli · restu · sten · yftiR · ikuar · bruþur · sin ·

"Kolben och Jule reste stenen efter Ingvar, sin broder."

Namnet Kolben är förstås ett tillnamn (den med svarta/mörka ben) från början, men under medeltiden var det ett inte alltför ovanligt namn i kanske främst de västra delarna av Norden. Jule anses också vara en avledning av ordet iól, dvs 'jul', som lär betyda midvinterblot. Kanske har Jule fötts vid juletiden - vem vet?


Tumbo kyrka
Tumbo kyrka