runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 105 Högstena, Kjula

Ingvar i Högstena
Alldeles intill den gamla landsvägen uppe på åsen söder om Kjula står denna sten som ett stumt vittne för att minnas en fallen son i Särkland. Mitt emot, på andra sidan vägen, står en bautasten rest, men idag hotar den att sväljas av det allt större grustaget, vars sand och grus har använts till bland annat motorvägsbygget.

Det är en ganska sliten runsten, men det viktigaste namnet är helt och fullt läsbart tack vare att det står på sidan av stenen - Ingvar. Se även övriga Ingvarsstenar.

Det här är således en av Ingvarsstenarna, och om man tittar på vissa detaljer i ornamentiken kan man förmoda att det är den ristare som har gjort flera av dessa stenar, nämligen Äskil. Säker kan man dock aldrig vara, eftersom runristarna inspirerades av varandra, och signaturer inte är alltför vanliga.


: hulmuiþr : -þi(-s) ...(R) ...ur(bi)r(n) su(n)
han : uaR : fa(r) in : (mi
þ)
 : ikuari x +

"Holmvid (reste denna sten efter) Torbärn(?), (sin) son.
Han var faren med Ingvar."


Ristningen är som sagt nedsliten, och flera runor går bara att skönja som grunda fördjupningar i dag. Äldre avbildningar bekräftar dock flera av de antaganden man annars skulle kunna ha gjort, eftersom inskriften följer resarformeln.

Det som är mest svårt att urskilja idag är det kors som ska finnas i toppen. Tack vare färgen ser man konturerna i alla fall, men känner man efter med fingret så är det väldigt svårt att avgöra var själva ristningslinjerna går.Här intill ser man en bild på stenens högra sida och "ikuari" tydligt.
Sidan med Ingvar