runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 108 Gredby gata
Eskilstuna

Gredbystenen
Runstenen står rest mittemot Sö 107 i närheten av Isstadion i Eskilstuna, men den här stenen har flyttats runt innan den fann sin nuvarande plats.

Peringskiöld nämner år 1686 att stenen har legat i kyrkdörren till Fors kyrka. När man tagit ut stenen ur kyrkporten restes den på något som kallades "Äskils backe", men den fick återigen flyttas då järnvägen skulle dras fram just där. Då ställde man upp den på kyrkogården, innna RA bestämde att den skulle flyttas en sista gång, till den nuvarande platsen. Innan den forslades till kyrkan i Fors låg den nämligen omkullfallen vid Gredby gata, och det är därför man kan förmoda att den idag står nära sin ursprungliga plats.

Det här är alltså ytterligare en av de beryktade Ingvarsstenarna. Slutet på inskriften skiljer sig dock en smula mot vad det står på flera av de andra med likartad uppställning, men det kan omöjligt ha stått han uaR farin miþ ikuari - runorna är nämligen tydliga!

kunulfR : raisti : stein : þansi : at : ulf : faþur : sin
: han : uaRi : faru :
mi
þ : ikuari :

"Gunnulv reste denna sten efter Ulv, sin fader.
Han var på färd med Ingvar."

En stilren sten med ett vackert ringkors, och med det typiska rundjuret (med utstående glosögon) som kännetecknar flera av de Ingvarsstenar som tillskrivs runmästaren Äskil.

"Gredby gata" med runstenarna på var sida om vägen
"Gredby gata"