runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 107 Balsta, Gredby bro
Eskilstuna


Ingvar i Balsta
Den här runstenen står rest i Eskilstuna i ett nutida industriområde, straxt norr om parkeringen till Isstadion. Den står troligen så nära den ursprungliga platsen man kan komma, och det innebär alldeles intill den så kallade Gredby gata. De andra två runstenarna i närheten är hitflyttade.

Detta är ytterligare en av Ingvarsstenarna, och man ser tydligt ikuari precis ovanför rundjurets huvud. Om man tittar närmare på andra Ingvarsstenar så ser man ofta samma uppbyggnad av inskriften, där ikuari står lite för sig själv, men ändå med en central placering på stenen.

Mitt emot den här stenen hittar man även Sö 108, och lite längre bort Sö 109, men omgivningarna är inte längre så vackra för dessa runstenar. Jag har hört ryktesvägen att Länsstyrelsen planerar att snygga upp kring dessa stenar, eller flytta dem en bit där de gör sig bättre. Dessutom står den här stenen mitt på en vändplan för lastbilar, varför en tung kätting omgärdar stenen för att förhindra att någon råkar köra på den.

Redan Peringskiöld omnämner stenarna i Gredby gata, eller "Herculles stoder" som han kallar dem. Han beskriver ytterligare en sten, Sö 110, som ska ha stått "inne i Grönsta gärde". Den lär ha omnämnt någon som rest till Grekland om man får tro den gode Peringskiöld.

Nedan ser man en vy över Gredby gata i östlig riktning - Sö 107 till vänster, Sö 108 till höger och Sö 109 mitt emellan dessa, precis där solljuset faller. Svårt att se kanske, men så är det!


: rulifR : raisti : stein : þnsi : at : faþur : sin : skarf :
han uar : fari

n   : miþ :   ikuari :

"Rollev reste denna sten efter sin fader Skarv.
Han var faren med Ingvar."

Skarv är ett av alla dessa tillnamn som man ofta möter på runstenar, och det syftar troligen på havsfågeln. Det är ett namn som dessutom bara finns på den här runstenen.


Den så kallade "Gredby gata" där de båda stenarna står mittemot varandra
"Gredby gata"