runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 96 Jäders kyrka 

Ingvarsstenen i Jäder
Detta är som synes en halv runsten, och den satt i sakristiedörren fram till 1872 då den togs fram. Nu står den uppställd bredvid Sö 97 vid kyrkans sydöstra hörn.

Den här stenen har allmänt ansetts vara en av Ingvarsstenarna, då det finns ett par indicier som tyder på det. Ornamentiken påminner om flera andra Ingvarsstenar i trakten, men det starkaste antagandet är slutorden "han var fa-" som påminner starkt om exempelvis Sö 105:

: han : uar : farin : miþ : ikuari :

Inskriften har stått i minst två runslingor, men den med inskriftens avslutning har bara kvar de två orden "buanta sifuR".

Namnet Bägler finns bara på den här stenen, och det tros vara ett tillnamn med ursprungsbetydelsen hindra eller fuska. Det finns ytterligare förslag, men inget av dem är särskilt säkert.


- (st)ain : þansi : at : begli : faþur : sii :
:buanta:  :sif  uR:
:han : uar : fa ---

"- denna sten efter Bägler, sin fader, make till Säva.
Han var faren (med Ingvar)."

Se även Sö 98 och Sö 99-100.

Jäders kyrka är den oxenstiernska ättens kyrka och så här ser tornet ut om man tittar upp mot spiran från parkeringen.

Jäders kyrka

Jäders kyrka