runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 99 och Sö 100 Jäders kyrka
+ Sö Raä 84-3

Sö 100
Det här är resterna av tre bildstenar, och de har aldrig varit ristade med några runor. Däremot har de samma ornamentik som vanliga runstenar och har därför fått en beteckning i Runverket. Det råder lite delade meningar om huruvida den här typen av stenar ska klassas som runstenar, eftersom de saknar runor. Man har tidigare valt att ta med ristade föremål av den här typen, men även till exempel trästycken och benbitar med ornamentering finns med. Personligen tycker jag att de gärna kan finnas med i förteckningar over ristade stenar, eftersom de ändå med all säkerhet är från tiden eller åtminstone tidig medeltid.

Den första här till vänster heter Sö 100 och föreställer något djur i relief. Observera att den röda färgen faktiskt fanns kvar när man hittade stenen!
Sö 99

Stenen på bilden till vänster (Sö 99) låg i golvet mellan kyrkan och vapenhuset, men vid en restaurering 1863 togs den fram. Nu ligger den på ett bord alldeles innanför ingången till kyrkan.

I bildens nedre kant kan man på stenen se en fyrkantig fördjupning, och kanske har man använt stenen som ett fundament för en pelare. Hällen verkar då ha brustit av tyngden och delats i flera stycken.

Här nedan ser man en bild på bordet i vapenhuset, och där finns flera delar av ristade stenar. Mot väggen står en så kallad navelsten eller gravklot, men utan runor. Se gärna Limpan (Sö 98) för ytterligare information.


Stenhästen
Den här stenen har fått beteckningen Sö Raä 84 -3.
Bordet

Den tredje bildstenen finns i kyrkans yttervägg på den västra gaveln av vapenhuset. För mig ser det ut som ett odjur med ormsvans (kimera?), men kan lika gärna vara en häst, ett lejon eller varför inte en ulv? Lika osäkert är det om den är vikingatida eller medeltida.