runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 111 Stenkvista kyrka

Stenkvistastenen
Det här är en i mitt tycke mycket spännande sten! Det är nämligen en av få ristningar som uppvisar hedniska inslag - i det här fallet en Torshammare. När det därtill finns fler stenar i närheten (se till exempel Sö 112 och nyfyndet) som vittnar om ett hedniskt fäste på kristendomens bekostnad, så kittlar det förstås fantasin lite extra.

Stenen har legat i golvet till den kyrka som fanns på platsen innan den nuvarande kyrkan byggdes 1794.

Inskriftens nedre del har en intressant utformning med några ord som man inte är helt säker på innebörden av, nämligen 'merki siRun'. Se mer om detta nedan.

Själva planeringen av inskriften kan tyckas något slarvig, eftersom ristaren uppenbarligen inte har fått plats med allt som han tänkt sig, med mindre än att han fick fortsätta utanför ormslingan och upp mot Mjöllner. Tydliga och välhuggna runor dock!

· helki · auk · fraykaiR · auk · þorkautr · raistu
· merki · siRun ·
at · þiuþmunt  faþur · sin

"Helge och Fröger och Torgöt reste minnesvårdar prydda med segerrunor efter Tjudmund, sin fader."
S.Bugge har försökt förklara innebörden med att 'merki' är huvudordet och 'siRun' dess attribut. Ordet 'merki' bör rimligtvis betyda minnesmärke, och 'siRun' en utförligare beskrivning av detta. Förslaget är att ordet betyder segerrunor, vilket inte låter helt otroligt. Vidare spekulationer antyder att det har något att göra med Torshammarens närvaro på stenen, men om det vet vi givetvis intet.

Otto von Friesen har föreslagit att det egentligen skulle ha stått 'suniR', men att ristaren tappade bort sig halvvägs in i ordet. Det låter som en urusel tolkning och något man tar till när man inte ser någon lösning. Fegis!
merki siRun

Här ser man en tydlig närbild av 'merki siRun' sådan runföljden står inhuggen på stenen. Orden är således upp och ner, men det är fullt logiskt eftersom de följer ormslingorna.