runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 336 Kungsör

Runblocket i Kungsör
Den här runstenen, eller runblocket snarare, hittar man inne i Kungsör intill en cykelväg. Med tanke på att Kungsör inte kan skryta med så många fler runstenar än denna, borde vården av den kanske vara en smula bättre. På andra sidan har någon sprayat graffiti-tags, och den färgen tycks mer beständig än den som runorna målats med!

På andra sidan av den ursprungliga landsvägen låg ett liknande block, men det har sprängts i bitar för länge sedan. Enligt Dybeck ska det ha funnits en ansenlig mängd gravhögar i området, men redan då han var där 1864 fanns det blott en liten en kvar. Idag ser man ingenting av gamla gravar eller bosättningar.

Vänstra delen av stenblocket är avslaget och har  dessutom försvunnit. I övrigt är hela ristningen starkt vittrad, och som synes på bilden här nedanför är det ganska svårt att urskilja några runor över huvud taget!

Bilden är tagen i augusti 2004, men jag ska väl förbi här vid tillfälle, så får vi se om något har hänt då!

þorkils lit · kera · merki · eftiR + askaut x auk + þorkut
x bryþr · sina · hialbi · kuþ x ant x

"Torgils lät göra minnesmärket efter Åsgöt och Torgöt, sina bröder. Hjälpe Gud (deras) ande!"

Det är ett merki som omnämns, vilket understryker att det har funnits minst två ristade stenar här en gång i tiden. Ett merki betyder nämligen ett minnesmärke med flera resta stenar, dock ej nödvändigtvis med bara runristade sådana.

Närbild på början av ordet "bröder"
Närbild på några av runorna