runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 98 Jäders kyrka

"Limpan"
Den här stenen kallas för Limpan i folkmun, och anledningen till det är ju inte svår att förstå. Stenen sitter inmurad i södra kyrkoväggen ungefär tre meter över marken.

Troligen har detta varit ett så kallat gravklot som man lade ovanpå de mindre gravhögar som fanns runt de tidigaste medeltida kyrkorna. Det var dock ett mode som snart försvann.

Här nedan ser man en bild på ytterligare ett fragment från en bildsten, men denna sten sitter inmurad lite längre ned till vänster sett från "Limpan". Den heter Sö 100 och föreställer ett djur av något slag i relief. Det som är lite kul är att den röda färgen är kvar!

Jäders kyrka är den oxenstiernska ättens gravkyrka, och det är väl förklaringen till att man hittar en så stor och ståtlig kyrka mitt ute i ingenstans. Dessutom syns kyrktornet på mycket långt håll, till exempel från den nya motorvägen mellan Eskilstuna och Strängnäs.

x risti x run x Rft --

"ristade runor efter --"

Som synes är det inte mycket kvar av runorna och en stor del av inskriften är borta. Dessvärre är det nog både ristarens och den avlidnes namn som saknas.
Stenarna i södra kyrkväggen
Sö 100 nedtill vänster