runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 92 Husby-Rekarne kyrkogård 

Framsidan
Den här stenen ser onekligen annorlunda ut på mer än ett sätt! För det första är den konstfullt huggen i relief, för det andra är den målad och för det tredje finner man inskriften på vänstra smalsidan.

Ornamentiken är av det mer anmärkningsvärda slaget, och att därtill se stenen uppmålad höjer förstås skönhetsintrycket. När jag var där (aug-03) var färgerna ganska bleka, men tillräckligt ifyllda för att man ska kunna föreställa sig hur stenen såg ut i nyskick.

Enligt Peringskiölds anteckningar från år 1686 ska stenen ha påträffats i en grav på kyrkogården, men när han var på besök i kyrkan var den infogad i ett fönster med ristningsytan nedåt. Dessvärre var man inte så knusslig på den tiden, så stora stycken av vänstersidan har därför blivit brutalt avslagna för att bättre passa in i fönsternischen. Tyvärr råkade det vara just den sida där själva run-
ristningen återfinns, men 1936 hittade en man vid namn I. Schnell ett stycke av kanten i en trädgård vid gården Ålläng! Det visade sig att en murare Olsson troligen fört med sig runstycket under något arbete någon gång vid 1800-talets mitt.

... · lit · raisa · st ... rysu · bro ... · sin · ha ... austr · bali ...

"... lät resa st(enen) ... rysu, sin bro(der). Han ... österut. Balle ..."

Som man ser på bilden här bredvid fattas större delen av runslingans mitt, men det går tämligen enkelt att rekonstruera ungefär vad det kan ha stått. Först lär det ha varit ett namn på resaren följt av

"lit · raisa · stain · þinsa · at", alltså "lät resa sten denna efter".

Sedan har det nog funnits ett par runor framför det ej uttydda namnet rysu, men att det sedan har stått "broder sin" är väl inte ett för djärvt påstående. Därefter kommer en ny mening:

"han · entaþis · austr", alltså "han ändades österut".

Slutligen kommer ristarsignaturen "bali risti".

Det mest intressanta med ristningen är förstås att den kan tillskrivas Balle, som annars mest återfinns längre österut (Selaön) eller på andra sidan Mälaren i Västmanland och Uppland. Att Balle har utfört denna ristning är väl röjt utom allt tvivel, men ingen hade nog kommit på tanken att det var han, om inte fragmentet så tursamt återfunnits. Man ser tydligt att det rör sig om samme Balle som ristat t.ex. Sö 203 bara genom att titta på formen på b-runan. Karakteristiskt för Balle är de mycket öppna böjarna, som gör att runan nästan ser ut som ett latinskt k!
Stenens sida

Det stod snart klart att fragmentet tillhörde den illa åtgångna runstenen på Husby kyrkogård, så med lite stenlim fogade man ihop stenen igen!
Närbild 1
Närbild 2
En närmare titt på övre delen av högersidan ... ... och här den nedre, fastlimmade, delen.
Kyrkans vackra tak
Även kyrkan tilldrar sig besökarens intresse. För det första måste det ha legat en kyrka här i åtminstone 900 år, kanske ännu längre. Balle var verksam någon gång mellan 1050 och 1070, och kanske är kyrkan och den kristna begravnings-
platsen lika gammal som runstenen. Namnet Husby skvallrar hur som helst om att det har funnits en kungsgård alldeles i närheten, eller rentav på samma plats som kyrkan står på idag. Husbyarna går långt tillbaka i tiden - namn som Olof Skötkonung nämns samtidigt med dessa - och var förvaltningsgårdar i det som sedermera skulle bli ett enat svenskt rike. Jan Guillou får tycka vad han vill, men det finns händelser och personer innan hans påhittade Arn som i högsta grad bidragit till Sveriges framväxt ...

Bild på en del av kyrkans vackra tak