runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 82 Tumbo kyrka 

Runstenen
Den här stenen är en av flera runt Tumbo kyrka som togs fram ur golvet vid en restaurering 1930. Den låg tidigare som tröskelsten in till vapenhuset, och det är förklaringen till varför den är så nednött på framför allt nedre delen.

Det är inte helt lätt att se på min bild, men det finns ett ganska säreget rundjur i mitten av stenen. Det liknar ett fyrfota djur med böljande slingor i nacken, ett stort gap och vassa tänder - alltså kan det kanske vara ett lejon, även om ristaren aldrig sett ett. Likheter i ornamentiken med några gavelsidor till kistor från både Skåne och England, har fått vissa runologer att anta att även denna sten kan ha hört till en sådan stenkista.

Frösten har hur som helst varit en Greklandsfarare, dvs en nordbo på resa i det gamla bysantiska riket. 'Krikum' var alltså inte bara det vi idag kallar Grekland, utan det var hela det östromerska riket.


Se nedan för en närbild av 'kRkum'.

+ ui(ii)an x (b)a(i)iR x iþrn + RftRh x fraitRn x bruþur
· isRn x þuþR x kRkum x þulR x iuk x uln x

"Visten reste stenen efter Frösten, sin broder,
död i Grekland. Tule högg runorna."

Som synes är det inte en helt vanlig inskrift, men ska det vara en lönnskrift är den onekligen lite väl omaskerad. Man kan fråga sig vad vitsen är att blanda vanliga runor med lönnrunor, särskilt som det är en helt vanlig resarformel. Tule kan även ha haft namnet Tolir. De båda bröderna Visten och Frösten ger ännu ett exempel på så kallad variation i namnskicket, dvs man har för- eller efterled gemensamt.
Krikum