runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö (nyfynd 1997) Kolunda

Nyfyndet i Kolunda
Det här är en ganska nyfunnen sten med säreget utseende och annorlunda inskrift. Vem är stenen rest över, och vilken roll hade denne person? Stenen hittades i samband med att man rev en lada på gården Kolunda, men inte förrän den hamnat på en stenskräphög.

Runstenen har varit tämligen smal i upprest läge, och ristningen slingrar sig fram i en orm på två sidor.

Ytan är ganska skrovlig, och enligt Helmer Gustavsson på Runverket är den inte särskilt lämpad för att rista runor på, men likväl har detta gjorts.

Just nu ligger den smäckra stenen bara uppallad bredvid de andra två Kolundastenarna, som man kan se på bilden här nedanför.

Se även Sö 112 och Sö 113.

: kuþ : hinlbi : ant : hiRa : auk : kus : muþiR :

"Gud och Guds moder hjälpe Geres(?) ande"

Tydliga runor, så felristningen i andra ordet är säkerställd. Själva inskriften är lite annorlunda till formen, eftersom det inte finns med vare sig resare eller släktings namn. Inte ens den dödes namn är säkert, för runföljden 'hiRa' ger tolkningsmöjligheter. Runverket föreslår Gere eller ett icke annorstädes belagt Heri. Själv gillar jag osäkra stenar, för då kan man fantisera fritt - det här är givetvis en sten som är rest över en hednapräst, en herul, eller som de hette ännu tidigare 'erilaR'. Mot detta talar förstås de tydligt kristna inslagen, men vem vet, det kanske var en som företrädde båda trosriktningarna. Jämför de övriga stenarna här i Kolunda!
Ormens huvud

En närbild på den glosögda ormen