runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 116 Sundby kyrka

Locket i väggen
Det här är som synes ingen runsten i vanlig bemärkelse utan en lockhäll som legat i golvet i kyrkans kor, om man får tro de äldsta uppteckningarna om stenen. Nu sitter den infogad i sakristians yttervägg, och där har den suttit sedan 1856.

S. Lindqvist har i början av förra seklet funderat kring namnet Holmvid och försökt sätta namnet i samband med den Holmger som finns omnämnd på den intilliggande Sigurdristningen. Han vill ha det till en far och en son, men det är lite väl vilda gissningar.

Likadant är det med Bugges förslag om att den Holmvid som finns omnämnd på stenen vid Högstena skulle vara samma person, men som här har dött. Den teorin låter trots allt mer trolig, än att det är den mäktiga släkten på Ramsundsberget som är inblandad.

Här nedanför ser man en bild på Sundby kyrka, och stenen skymtar mitt på väggen till sakristian, som är utbyggnaden till vänster.

x hani : auk : siguiþr : letu : karua : kumbl :
þisa : eftiR : : hulmuiþ : faþur : sen :
auk : kuri
þr : eftiR : hulmuiþ : buita : sin :

"Hane och Sigvid läto göra dessa minnesmärken efter
Holmvid, sin fader, och Gyrid efter Holmvid, sin man."

Inskriften är tydlig, men av imålningen fanns inget kvar när jag var där i maj 2005. Runorna löper längs ytterkanten och man börjar läsningen nere i högra hörnet. En skada eller en felristning gör att näst sista ordet är buita istället för bunta som är det väntade.

Observera att ristaren har skrivit kumbl, vilket betyder att det har funnits flera stenar inblandade i detta gravmonument. Vilka de kan ha varit kan man bara spekulera i, men en del har menat att det rör sig om en ursprunglig lockhäll till en så kallad Eskilstunakista, men att sidogavlarna gått förlorade. Därefter har man fogat in hällen i golvet innan den hamnade på sin nuvarande plats. Osäkert så klart, men fullt tänkbart.


Sundby kyrka sedd från kyrkbacken
Sundby kyrka