runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 103 Vävle

En av Vävlestenarna
Det här är den andra av två stenar som står i närheten av Vävle gård. Peringskiöld skrev att den står vid "Wäfleby widh Cappelgården", och där står den fortfarande. Troligen är det stenens ursprungliga plats. Det finns äldre anteckningar om gravhögar i anslutning till runstenen, men av dessa syns idag just ingenting.

Ornamentiken och namnet Jarl gör att man kanske kan koppla den här stenen till en av de som står utanför Jäders kyrka, nämligen Sö 97.

Dessvärre kom jag vid en tidpunkt på dagen då stenen stod i skugga under träden intill, och eftersom det var strålande sol så badade bakgrunden i ljus. Det är inte den bästa förutsättningen för att ta bra bilder ens med blixt, men man kan i alla fall skönja ett vackert ringkors och det iriska kopplet nedtill håller ihop två slingrande svansar. Ingen har sagt det vad jag vet, men jag tycker att den som har ristat den här stenen mycket väl kan vara samme man som gjort den vida mer berömda Sigurdristningen!

: biurn · kirþi · kuml · þisi · at ·
hulfast
· faþur · sin · auk·
iarl
· broþur · sin ·

"Björn gjorde detta minnesmärke efter Holmfast, sin fader, och
Jarl, sin broder."

Jag har inte tillgång till något skrivet om gårdsnamnet Vävle, men en egen teori om vad det lite märkliga ortnamnet kan ha för ursprung är att det kommer av det fornsvenska ordet 'vædhil', som betyder (litet) vadställe. Det stämmer också med hur området troligen såg ut under vikingatiden. Men observera att det är mina egna funderingar!

Här intill syns en närbild på korset
Korset i närbild