runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 112 Kolunda

Kolundastenen
En mycket spännande sten som ytterligare spär på hela den här traktens något mystiska fornlämningar och runstenar. Här finns förvisso ett ringkors, men också en så kallad skräckmask. Den skulle verka som en skräckinjagande varning för alla som tänkte skända gravplatsen, och är typiskt hednisk.

Gamla anteckningar om denna sten avslöjar att den stod vid ett ställe som "fordom hetat Ramsbacken", alltså Korpbacken. Fantasin kittlar! Denna kulle eller backe lär ha varit översållad med gravhögar och stensättningar - och runstenar. (Se Sö 113, nyfyndet och även Sö 111).

Dessvärre var imålningen ganska dålig när jag var där, och när dessutom ljuset låg fel så blev bilden inget vidare, men jag passerar väl någon gång i sommar...

Det sista ordet i ristningen är ristat med lönnrunor, och jag har försökt att rita dessa här nedanför. De är inte så noga utförda, utan mest för att man ska se principen. Se även bilden här under.

Lönnrunorna
Några av lönnrunorna

: uiktirfR : auk : tairfR : raisþu : stain : þansi
: at :
þurkil : faþur : sin þrutar
þiakn

"Vigdjärv och Djärv reste denna sten
efter Torkel, sin fader, en kraftkarl"
Lönnrunorna
Så här skulle lönnrunorna ha sett ut om de fortfarande hade varit synliga. Tyvärr är de flesta av bistavarna på stenen borta, och var det dessutom redan i början av 1900-talet.

Runorna delas in i tre ätter, och när man ska skriva lönnrunor börjar man alltid bakifrån i futharken. Den nedersta lönnrunan här indikerar alltså tredje ättens tredje runa = þ. Nästa runa (nedifrån) blir andra ättens tredje runa = i, och så vidare.

Det är inte svårt att läsa lönnrunor, men det gäller att veta hur man gör. Det stämmer förstås på lite av varje här i världen.
Stenarna vid Kolunda gård
þiakn är, tror man, en titel på en krigare eller högreståndsperson från förkristen tid. Just kombinationen þrutar þiakn är relativt vanlig, och anses betyda 'stor krigare' eller 'mäktig kämpe' eller något i den stilen. Det intressanta är att de två orden ofta står med chiffer eller lönnrunor, som om kraften i mannen därigenom blev större. Det är heller inte ovanligt med någon form av rungalder i anslutning till dessa ord, vilket också styrker bilden av att det är ett laddat uttryck med delvis magisk kraft och innebörd.
Kraftmasken
þrutar står i sing.genitiv och är antingen mask. eller fem. I fornisländskan står det för 'kraft' eller 'styrka'. Ordet finns på sammanlagt sju inskrifter, och det lustiga i sammanhanget är att samtliga kommer från Sörmland!
 
þiakn står i sing.nominativ och är förstås maskulint. Det kan betyda olika saker beroende på hur gammal texten är, men 'tegn, man, kämpe' är bra. Detta ord finns på flera stenar och i flera böjningar. Dessutom är begreppet mer spritt över hela landet.
En närbild på "skräckmasken"