runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö (nyfynd 1958) Tumbo kyrka 

Stenen i kyrkväggen
I kyrkans yttervägg finner man denna runsten inmurad i markplanet. Den upptäcktes 1958, och det är inte utan att man undrar hur många fler runstenar som kan finnas i denna kyrka. Inskriften är lättläst och tack vare placeringen finns nästan inga lavar eller smuts som förstör synintrycket. Det är så här en runsten ska se ut idag - tydligt uppmålad, lättläst och välskött!

Den Kolben som stenen är tillägnad är med största sannolikhet samme man som tillsammans med Jule lät resa en annan sten på kyrkogården, Sö 362. Alltså är den här stenen ett antal år yngre. Jämför man alla stenarna här vid kyrkan så upptäcker man rätt snart att det förmodligen rör sig om samme runristare. Snarlika kors, snarlikt innehåll, samma personer på vissa av stenarna och förstås att de finns på samma plats är starka argument för detta. Tyvärr är alla stenarna osignerade, förutom Sö 82, och det är just den sten som verkar vara gjord av någon annan!


· anunr · auk · bruni · raistu · at · kulbain · þina · stain·

"Anund och Brune reste efter Kolben denna sten."

'Thumboherradh' är den tidigaste stavningen på orten, vilket ska betyda "tunabornas bygd". Det Tuna som åsyftas är försvunnet, men namnet lever trots allt kvar.

Kyrkan är mycket gammal, med intressanta inventarier och
byggnadsdetaljer. Olof Hermelin, som omnämns i texten om Torpa
kyrka, har varit här på en av sina många resor. Dessa stenar finns även med i Maj Odelbergs bok Med portfölj och ritstift, jämte diverse annat från kyrkan.

Tumbo kyrka är som sagt en mycket tidig kyrka; med säkerhet är den från andra hälften av 1100-talet, men den kan ha anor som är äldre än så. Stilen är romansk, som alla tidiga medeltidskyrkor, och många av de äldre detaljerna finns kvar. Se till exempel på de figurer som finns vid den västra ingången (på bilden till höger). Eftersom det är en tidig kyrka i en runstensrik trakt, dyker nya runstenar upp vid nästan varje ombyggnad och restaurering. I nuläget står fem av dessa fynd uppställda på kyrkogården, en finns infattad i den sydvästra väggen, och ett fragment förvaras i tornrummet (Sö 364), och en (Sö 83) har setts men försvunnit igen.
Portalstenarna