runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 337 Torpa kyrka

Stenen med runor
I ytterväggen till Torpa kyrka finns en samling märkliga stenblock inmurade omkring en äldre dörröppning. Stenarna är troligen rester efter en äldre medeltida kyrka och som har återanvänts på detta sätt. På de två nedre stenarna ser man vad som verkar vara två lejon, och på den övre högra stenen är två mänskliga figurer inhuggna. Den ene har pipskägg och en toppmössa och påminner om andra tidigmedeltida bilder - kanske är det hednisk tradition som går igen, även om motivet säkerligen är kristet. På den övre vänstra stenen finns det både ett lejon och en man, och det finns flera olika teorier om vem det är som rider på lejonet: S:t David, Birger Jarl eller att hela bilden symboliskt skildrar kristenhetens seger över hedendomen.

Det som är säkert är att det finns en runristning längs med kanten på stenen, liksom ett ansikte på insidan av porten! Det är den stenen som sticker fram på sidan av runristningen, och föreställer alltså ett ansikte i profil.

+ oþriti · iauþo- : kikir

Hermelin: ioþu siki an þais kirku (Gjorde Siki på denna kyrka).
Brate: + oþriti : iauk ekiukr (Öd reste, högg Häggjung)
Det här är en mycket gammal ristning, som till stor del är nästintill oläslig. Dessutom har stenen utsatts för vår tids väder och vind, vilket ju inte är så bra för äldre stenar och byggnader. Därför finns det några olika tolkningar av inskriften. Wessén avstår klokt nog från tolkning, men att det handlar om vem som är kyrkans byggmästare, därom råder väl inget tvivel. Brate ligger i mitt tycke närmast.

I en bok av Maj Odelberg, Med portfölj och ritstift, kan man läsa om Olof Hermelins välgärningar för fornforskningen i dessa bygder. På sidan 141 i denna bok kan man läsa ytterligare en tolkning av inskriften: Ödulv gjorde kyrkan. Den tycker jag också låter ganska bra, men jag vet inte vem som står bakom det förslaget. Boken rekommenderas förresten å det varmaste, ty den är både lättläst och full av Hermelins bilder, bland annat den här ristningen och den övre högra stenen.
en igenmurade portalen

Torpa kyrka är en tornlös kyrka av mycket tidigt datum, även om den säkerligen ändrat utseende sedan den först byggdes. Det är inte så vanligt att man lämnar en igenmurad portal så här synligt, men för oss som gillar runor är det ju en klar fördel att man gjort så i just det här fallet.