runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 109 Gredby bro
Eskilstuna

Den jättelika runstenen
Det här är en ovanligt stor sten med en höjd på omkring tre meter och bredden är minst 2,5 meter. Det syns kanske inte så tydligt på bilden, eftersom även runorna och ornamentiken är extra stora. Runslingorna som löper utefter kanterna är omkring två decimeter, och det är inte särskilt vanligt med den storleken på runor. På grund av sin storlek har hällen använts som bro över bäcken i närheten redan på 1600-talet, men den har även varit lagd i en brokista och kom fram i solen igen år 1864. I Ransakningarna står följande om stenen:
Uthi Kloster Sochn och Gredby gata är liggiande en stoor Steenhäll, der uppå haar och förr synas Runske bookstäfwer, men nu är hon lagder till en brosten.
Stenen står i dag rest tillsammans med Sö 107 och Sö 108 i närheten av Isstadion i Eskilstuna, men man får gå en liten bit ut på grusvägen över åkrarna för att komma hit.

Ett enkelt, men vackert ringkors pryder stenens mitt, och även övriga detaljer i ornamentiken är välhuggna. Den högra slingan är mer svårläst än resten av texten, och det är framför allt passagen som syns på bilden här nedan som ställer till problem.

"þu : hui" bör vara 'dessa äkta par', medan "iiskeni" måste vara 'syskon'. Detta menar Brate, med tanke på att slutrunorna keni är tydliga, och att det då ska stå något i stil med systkine, som alltså betyder 'syskon'. Man kan förstås fundera lite över varför det står två i-runor efter varandra, men det troliga är nog att runristaren ahr huggit upp huvudstavarna först, och sedan helt enkelt missat att fylla i eventuella bistavar.

ormar auk x uifri : auk : hulmrir : auk : kal : auk :
þolfr auk : skrimi : þu : hui : iiskeni : litu rsa x stin x
aftir þolf x


”Ormar och Vifrid och Holmfrid och Kal och Tolv och Skrime,
dessa äkta makar och syskon, läto resa stenen efter Tolv.”

Även namnen är lite udda, och anmärkningsvärt är att det bland resarna finns en Tolv - alltså samma namn som den döde.Observera den ovanliga formen på s-runan, som är ett så kallat stols-s
"iiskeni" lite närmare