runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 84 Tumbo kyrka 

Skyttingestenen
Den här runstenen står uppställd omedelbart till höger innanför den södra kyrkogårdsportalen. Tidigare låg den som tröskel vid ingången till det gamla vapenhuset, men när kyrkan reparerades 1897 uppmärksammades ristningen och stenen togs ut. Det är en tämligen stor runsten där ristaren utnyttjat hela stenytan för runslingan, men den är kraftigt nedsliten vid foten.

Början av inskriften är helt oläslig, och det är säkerligen resarens namn som gått förlorat. En intressant detalj är att det finns ett gårdsnamn med – Skyttinge (se bild). Det är inte alltför vanligt med ortnamn i hembygden på runstenar, och när dessutom gården (byn) ligger kvar där den legat alltsedan 1000-talet (minst!) ger det en extra dimension till läsningen. Skyttinge ligger bara några hundratal meter västerut från kyrkan. Om kyrkan kan man läsa mer vid 1958 års nyfynd.

Inskriften är ett exempel på det som kallas variation i namnskicket, dvs det finns ett gemen-
samt namnled. I det här fallet är det förstås 'Tor-', och det är väl inte helt uteslutet att brodern som låtit resa stenen kan han ha hetat Torger eller Torgöt ellerså. Det kan även vara så att han istället hetat Östen, eftersom även efterledet kan varieras. Då är det inte helt uteslutet att den Östen som omnämns på Sö 363 även låtit resa denna sten. Det som talar emot det är väl att brodern Torbjörn i så fall borde ha varit med och rest stenen över fadern. Det som talar för Östen som ensam resare är att både fadern och brodern dog ungefär samtidigt, och att Östen blev ensam kvar hemmavid. Det tycker jag låter mer spännande, och när dessutom grannstenen nämner 'krikum', så dog de givetvis på resa neråt Miklagård!

a...R -et · raisa · stain · at · þorbiorn ·
boroþur · sin · sun · þorstainR
· i skytiki · kuþ · hiolbi · ant · þorbiornaR

"…(l)ät resa stenen efter Torbjörn, broder sin, son till Torsten i Skyttinge. Gud hjälpe Torbjörns ande!"

Ett ganska enkelt, men vackert ringkors pryder stenens mitt, och man kan även skönja något som verkar ha varit ett iriskt koppel längst ner. Där har även inskriften börjat, medan slutet kräver extra utrymme på en särskild inre slinga.

"I Skyttinge" på stenens vänsterkant

"I Skyttinge"