runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 118 Ostra, Sundby

Ostra runsten
Det finns gott om runstenar i vårt gamla kulturlandskap som bara står och vittrar sönder. Runblocket vid Ostra utanför Eskilstuna är ännu ett sorgligt exempel på detta. Den här granitbumlingen står i en liten skogsbacke invid vägen mellan Eskilstuna och Sundbyolm, inte långt från den betydligt mer välkända Sigurdristningen i Ramsundsberget.

I backen som skymtar bakom stenen på bilden här till vänster, lär en sedan länge avliden folkskollärare Jonsson ha sett minst en forngrav med sex resta stenar i ring och en i mitten. Av denna eventuella grav har man dock inte funnit några som helst spår efter i modern tid. På kartan är platsen benämnd Runstensbacken, men hur gammalt det namnet är låter jag vara osagt. Helt säkert är i alla fall att vattenbrynet låg ungefär här intill stenens nederkant då Björn och Öind levde! Alltså har ristningen troligen varit tämligen lätt att få syn på för den som kom seglande på Kafjärden och vidare upp mot Hammarby.

uitr : lit : raise : merki : at : biorn : in : kuþ : hialbi : ant

"Öind lät resa minnesmärket efter Björn, och Gud hjälpe anden!"

Det är förstås en liten felristning i ordet raise - det ska ju vara ett a på slutet istället för e.

Runor i närbildStenen har spruckit och bitvis har runslingan gått förlorad. Därtill är runorna mycket grunt huggna och därmed svårlästa även utan det täta lavtäcket. Jag ska passera här i sommar, så får vi se om RAÄ varit här!
Lavtäckst runsten

En lustig detalj i den här ristningen är att ristaren faktiskt använt sig av redan befintliga sprickor och ojämnheter till de olika runstavarna! Det kanske kan förklara den tidigare läsningen raise, som Wessén senare vill få till ett raisa, men där ristaren i så fall glömt bistaven till a-runan. Välj själv vilket som låter troligast!