runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö SB 1965; 12 Tumbo kyrka
(nyfynd)

Nyfyndet vid kyrkan


Den här runstenen är ännu ett nyfynd från Tumbo kyrka. Det andra hittades 1958, medan detta fynd är från 1963 när kyrkan reparerades. Den låg som grundsten eller underlag för kyrkans södra vägg, som byggdes någon gång i slutet av 1100-talet eller tidigt 1200-tal.

Runorna är tydligt huggna och ganska stora, men det saknas en runa här och var där man kunde förvänta sig en (till exempel þ-runan i 'broþur'). Hela stenytan har utnyttjats och det finns anledning att tro att det kan vara samme ristare som har gjort flera av de andra stenarna runt kyrkan. För det talar givetvis ornamentiken, men även vissa runformer, t.ex. b-runan.

Fastger i närbild
Namnet Fastger i närbild

'Thumboherradh' är den tidigaste stavningen på orten, vilket ska betyda ”tunabornas bygd”. Det Tuna som åsyftas är försvunnet, men namnet lever trots allt kvar. För mer info om kyrkan hänvisas till den text som finns på sidan om nyfyndet från -58.

Tack till Christer Hamp för bilden ovan!

: ormr : auk : faskr : auk : þora :
+
litu : raisa : at : uifa : brour : sin :

"Orm och Fastger och Tora lät resa efter Vive, broder sin"

Det har funnits ytterligare en runsten (Sö 83) i kyrkan, vilken tjänade som tympanon i den tidigaste medeltida kyrkan, men den stenen är nu förlorad. Det finns även andra typer av stenar i den här kyrkans väggar - se nyfyndet från -58!