runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö FV 1986; 218 Harby, Kjula
(nyfynd)

Harbystenen
Det här är en märklig sten som står uppställd utanför Kjula vid den gamla E18-vägen mellan Eskilstuna och Strängnäs. Själva stenen hittades 1970 i den åker man ser bakom, men först 1985 hittade man runor på stenytan. Enligt skylten bredvid var det två skolflickor som fick lyckan att göra denna upptäckt!

Det var den här stenen, tillsammans med de som finns i Strängnäs domkyrka, som först fick mig att bli intresserad av runor och runstenar. Den svårlästa ristningen kittlade fantasin, och gör så än!

Ornamentiken är ganska typisk för trakten med iriskt koppel nedtill och en glosögd orm som runslingan står i. Upptill finns en annorlunda ringkorsliknande fläta, men exakt vad det föreställer är svårt att säga, tycker jag.

Det märkligaste med ristningen är ändå de oläsliga runor som finns på slutet. Se bilden nedan!


x kaR : reþi sin : eti : bui : uiburk uaR : muþR : snuR : fatriþ : ---

"Kår reste stenen efter Boe. Viborg var moder. Snor (var) fader (?)"

Runorna är tydliga men ändå inte. Det finns gott om tveksamheter i själva läsningen, och tydligast ser man det på närbilden här intill. Står det "kaR : reþisin" eller "kaR : uidisin" eller något annat? Och slutordet på ormens stjärt, som sagt? Eller är det månne det första ordet i ristningen? Namnen är för övrigt ganska ovanliga, och Snor förekommer bara på den här stenen över huvud taget. Det man med säkerhet kan säga är att ristaren inte tillhörde mästarna inom sitt skrå vad gäller ortografin ...
Konstiga runor